Dzięki współpracy z naszym Działem Rekrutacji Państwa firma zyska:

 • oszczędność czasu poświęconego na żmudny i często bezowocny proces rekrutacji;
 • oszczędność pieniędzy wydanych na umieszczanie ogłoszeń w prasie i na portalach internetowych;
 • zdecydowanie większy wybór kandydatów, często posiadających unikalne kwalifikacje oraz nietypowe, a zarazem pożądane przez firmę doświadczenie;
 • zwiększone szanse na spełnienie wszystkich wymagań zawartych w profilu, szczególnie w przypadku nowoutworzonych stanowisk pracy;
 • wnoszenie przez osoby spoza firmy „świeżego” spojrzenia oraz nowych, odmiennych doświadczeń;
 • szybkość reakcji w sytuacji zmian technologicznych i rynkowych;
 • promowanie własnej firmy na zewnętrznym rynku pracy;
 • brak negatywnego wymiaru zarówno dla pracowników jak i dla organizacji w przypadku „błędnej rekrutacji”.

 

Obszar działania

D.L.S.I. Sp. z o.o.
 • ul. Zwycięstwa 52a
 • 44-100 Gliwice
 • Polska
 • +48 32 441 91 63 / +48 32 441 91 64
 • +48 32 441 91 99