Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami zanim rozpoczniecie Państwo korzystanie ze stron internetowych firmy D.L.S.I. Sp. z o.o. Warunki dotyczą Państwa praw i obowiązków i obejmują ważne zrzeczenia się odpowiedzialności oraz postanowienia o wyborze prawa i sądzie właściwym. Warunki te dotyczą wszystkich stron internetowych naszej firmy, w tym stron dla zarejestrowanych użytkowników. Jeśli nie zgadzają się Państwo z tymi warunkami, prosimy o nie korzystanie z witryny.

Aktualizacje

Zastrzegamy sobie jednostronne prawo do możliwości aktualizowania, przetwarzania i zmiany naszych "Warunków użytkowania" bez uprzedzenia i bez podania przyczyn. Jakiekolwiek aktualizacje, przetworzenia i zmiany są wiążące dla wszystkich użytkowników i czytelników stron internetowych firmy D.L.S.I. Sp. z o.o. i będą na nich ogłaszane.

Prawo własności

Strony internetowe są własnością firmy D.L.S.I. Sp. z o.o. i są przez nią prowadzone i utrzymywane. D.L.S.I. Sp. z o.o. jest firmą zarejestrowaną zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, z siedzibą firmy znajdującą się w Gliwicach w Polsce.

Licencja użytkownika

Firma D.L.S.I. Sp. z o.o. wyraża zgodę na zapoznanie się ze stronami, oraz na drukowanie lub kopiowanie materiałów znajdujących się na niej wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. Warunkiem korzystania ze stron jest zaakceptowanie wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie, oraz respektowanie wszystkich przepisów związanych z prawem autorskim, znakiem towarowym i innym prawem własności. Zabrania się, bez pisemnej zgody firmy D.L.S.I. Sp. z o.o. powielania, reprodukowania, transferowania, przekazywania lub dystrybuowania jakichkolwiek treści zawartych na tych stronach, w tym również tekstów, zdjęć, dźwięków i video do celów publicznych lub komercyjnych. Treści zawartych na naszych stronach nie można również umieszczać na stronach internetowych stron trzecich. Korzystanie ze stron firmy D.L.S.I. Sp. z o.o. jest jednoznaczne z zatwierdzeniem i akceptacją przedstawionych tu warunków. Ponadto korzystając z tych stron oświadczają Państwo, iż w żaden sposób nie będą wykorzystywać informacji na niej zawartych do celów niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych oraz zakazanych w myśl obowiązujących przepisów.

Informacje od użytkowników

Zabrania się wysyłania w jakiejkolwiek formie lub przekazywania jakichkolwiek materiałów, które są niezgodne z prawem, mają charakter obraźliwy, naruszający czyjąś godność, nieprzyzwoity, pornograficzny lub w jakikolwiek sposób naruszający prawo obowiązujące w Polsce.

Odnośniki do zewnętrznych witryn

Firma D.L.S.I. Sp. z o.o. może dowolnie umieszczać odnośniki do innych witryn. Jednakże nie mamy jakiejkolwiek kontroli nad zewnętrznymi stronami internetowymi, do których prowadzą podane łącza, nie ponosimy także odpowiedzialności za treści na nich zawarte lub sposób ich użytkowania. Firma D.L.S.I. Sp. z o.o. w żaden sposób nie sugeruje wyboru firm lub produktów, do których podaje odnośniki. Zastrzegamy sobie prawo do podania lub usunięcie jakiegokolwiek odnośnika do strony lub programu bez uprzedzenia i podania przyczyn. Jeśli zechcą Państwo odwiedzić jakąkolwiek witrynę strony trzeciej, do której prowadzi odnośnik znajdujący się na naszej stronie, to odbywa się to na Państwa własną odpowiedzialność.

Treść

Dokładamy wszelkich starań aby informacje zawarte na ich stronach internetowych były poprawne i aktualne. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści na nich zawartych bez uprzedzenia i jednocześnie nie gwarantujemy że informacje na niej zawarte są poprawne. Każdy odwiedzający nasze strony akceptuje zwolnienie firmy D.L.S.I. Sp. z o.o. z jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści na niej zawartej lub sposób ich wykorzystania.

Ochrona danych osobowych

Firma D.L.S.I. Sp. z o.o. zbiera i wykorzystuje informacje o obecności użytkowników na swoich stronach w celach statystycznych i marketingowych. Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystaniu ich danych osobowych do celów marketingowych, oraz prawo do ich wglądu, poprawy lub usunięcia. W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o zapoznanie się z „Polityki Prywatności” naszej firmy.

Odpowiedzialność

MATERIAŁY I TREŚCI ZAWARTE NA TYCH STRONACH ODDAJE SIĘ DO DYSPOZYCJI "JAKO SPRAWDZONE" ACZKOLWIEK BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB MILCZĄCEJ GWARANCJI Z NASZEJ STRONY W TYM: GWARANCJI DOSTĘPNOŚCI USŁUGI, ZATRUDNIENIA I PRZYDATNOŚCI INFORMACJI DO KONKRETNEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU NA FIRMIE D.L.S.I. Sp. z o.o. NIE SPOCZYWA OBOWIĄZEK ŚWIADCZENIA JAKIEGOKOLWIEK ODSZKODOWANIA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W WYNIKU UŻYTKOWANIA MATERIAŁÓW TU ZAWARTYCH. POWYŻSZE OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA FIRMY D.L.S.I. Sp. z o.o. O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Ponieważ pewne systemy prawne wykluczają wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie lub szkody niezamierzone, istnieje możliwość, że powyższe ograniczenia nie będą Państwa dotyczyć. Ponadto nie gwarantujemy poprawności i kompletności informacji zawartych w innych witrynach, do których podano odnośniki.

Postanowienia o wyborze ustaw i sądu właściwego

Niniejsze strony internetowe umieszczone są na serwerze znajdującym się w Polsce. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na to, że podane warunki użytkowania tych stron podlegają każdorazowo jurysdykcji obowiązującej w Polsce. Jednocześnie informujemy, że sądy, władze administracyjne i inne organizacje powołane do rozstrzygania sporów w Polsce są jedynymi kompetentnymi i właściwymi instytucjami w każdym sporze, jaki:

  1. powstanie, dotyczyć będzie i/lub ma związek z tymi stronami i tymi warunkami, w którym
  2. te strony i/lub te warunki są punktem spornym lub istotnym momentem, lub w którym
  3. nawiązuje się do tych stron i / lub tych Warunków

i który został przedstawiony na piśmie złożonym do sądu, sądu polubownego, władz administracyjnych lub innej organizacji powołanej do rozstrzygania sporów.

Nasze intencje

Firma D.L.S.I. Sp. z o.o. tworząc i konserwując swoje strony internetowe stara się przestrzegać wszystkich wymagań prawnych jej znanych, nie daje jednak gwarancji, że materiał zawarty na tych stronach jest stosowny lub ma zgodę na użytkowanie w danej konkretnej jurysdykcji. Państwo sami odpowiedzialni są za przestrzeganie obowiązującego prawa. Każde użycie niezgodne z tym postanowieniem bądź też jakiekolwiek postanowienie zawarte w tych Warunkach odbywa się na Państwa własną odpowiedzialność. Jeśli jakieś sformułowania zawarte w tych Warunkach są nieważne lub nie mają mocy prawnej w myśl obowiązującego prawa, to takie nieważne lub pozbawione mocy prawnej postanowienie uznaje się za zastąpione ważnym i prawomocnym postanowieniem odpowiadającym w zamiarze poprzedniemu postanowieniu, a pozostała część warunków pozostaje ważna w użyciu.

D.L.S.I. Sp. z o.o.
  • ul. Zwycięstwa 52a
  • 44-100 Gliwice
  • Polska
  • +48 32 441 91 63 / +48 32 441 91 64
  • +48 32 441 91 99